Otrzymaj bonus 1200 zł za użytkowanie karty kredytowej Citi Simplicity od Citi Banku

Oferta obowiązuje od 24.07.2023 r. do 30.09.2023 r. lub do wyczerpania puli 1000 zawartych umów o kartę kredytową na podstawie której wydawana jest karta kredytowa Citibank Citi Simplicity.

Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią poniższe warunki:

1. w okresie obwiązywania oferty złożą wniosek o wydanie karty,

2. w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody, zgodnie z listą wymaganych przez bank dokumentów dochodowych

3. zawrą umowę o kartę i aktywują kartę za pomocą Serwisu bankowości mobilnej Citi Mobile lub poprzez serwis bankowości internetowej Citibank Online,

4. podczas zawierania umowy o kartę wyrażą zgodę na:

a) przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej.

b) telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego

Jak zdobyć premię ????

1. nie później niż do końca miesiąca podpisania umowy o karte dokonasz przystąpienia do programu Bezcenne Chwile

2. w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu podpisaniu umowy o kartę, dokonaj nią albo nośnikiem zbliżeniowym przynajmniej jednej transakcji

ich łączna miesięczna wartość będzie wynosiła nie mniej niż 500 zł;

będą to transakcje bezgotówkowe

nie będą to transakcje szczególne

nie będą to transakcje zwrócone,

3. w czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym lub jedenastym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę, dokonaj kartą lub nośnikiem zbliżeniowym co najmniej jednym ze wskazanych powyżej miesięcy, które spełnią następujące kryteria:

ich łączna miesięczna wartość będzie wynosiła nie mniej niż 500 zł;

będą to transakcje bezgotówkowe

nie będą to transakcje szczególne

nie będą to transakcje zwrócone,

4. w dwunastym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę, dokonaj kartą lub nośnikiem zbliżeniowym przynajmniej jednej transakcji, które spełnią następujące kryteria:

ich łączna miesięczna wartość będzie wynosiła nie mniej niż 500 zł;

będą to transakcje bezgotówkowe

nie będą to transakcje szczególne

nie będą to transakcje zwrócone,

5. Z Oferty wyłączone/eni są:

• osoby, które od 1 lipca 2023 r. posiadały w banku główną kartę kredytową,

• osoby ze statusem dewizowym nierezydenta

• obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki

Nagrody:

1. Nagrodę 1 otrzyma każdy, kto spełni wszystkie warunki określone powyżej, a łączna kwota transakcji, będzie się mieścić w przedziale min. 500 zł a maksymalnie 1999,99 zł. Nagrodą jest 12 000 punktów programu Bezcenne Chwile poprzez zasilenie rachunku programu uczestnika.

2. Nagrodę 2 – otrzyma każdy, kto spełni wszystkie warunki określone powyżej, a łączna kwota transakcji wyniesie minimum 2000 zł – otrzymaj 24 000 punktów programu Bezcenne Chwile poprzez zasilenie rachunku programu uczestnika.

3. Nagrodę 3 otrzyma każdy, kto spełni wszystkie warunki określone powyżej, a łączna kwota transakcji będzie w przedziale min. 500 zł, a maksymalnie 1999,99 zł – otrzymaj nagrodę w postaci zasilenia rachunku karty w wysokości 50 zł. Nagroda 3 będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki oferty zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania nagrody 3 w jednym z miesięcy w za który wypłacana jest nagroda 3, nie pozbawia Cię prawa do otrzymania tej nagrody za miesiąc kolejny.

Możesz otrzymać maksymalnie 8 nagród po jednej za każdy z ośmiu miesięcy, w którym spełniłeś warunki wymienione powyżej.

4. Nagrodę 4 otrzyma każdy, kto spełni wszystkie warunki określone powyżej, a łączna kwota transakcji wyniesie minimum 2000 zł – otrzymaj nagrodę w postaci zasilenia rachunku karty w wysokości 100zł. Możesz otrzymać maksymalnie osiem nagród 4, po jednej za każdy z ośmiu miesięcy, w którym spełnisz wszystkie warunki. Nagroda 4 będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc, w którym warunki oferty zostały spełnione. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania nagrody 4 w jednym z miesięcy w okresie, za który wypłacana jest nagroda 4, nie pozbawia Cię prawa do otrzymania nagrody 4 za miesiąc kolejny.

5. Nagroda 5 otrzyma każdy, kto spełni wszystkie warunki określone powyżej. Nagrodą jest zasilenie rachunku karty kwotą w wysokości 100 zł. Możesz otrzymać tą nagrodę tylko raz.

6. Nagroda 6 – dla każdego posiadacza karty który spełni wszystkie warunki – opłata roczna za wydanie i obsługę karty będzie wynosiła 0 zł przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy o kartę, a następnie będzie ona zgodna z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.

Dodaj komentarz