Odbierz premie do 450 zł od BNP Paribas za otwarcie i aktywne korzystanie z konta

W Promocji może wziąć udział każdy, kto :

1. Nie jest stroną umowy w dniu składania wniosku o jej zawarcie;

2. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku;

3. Zgłosi udział w promocji na stronie promocji od 14 marca 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji w promocji, lecz nie później niż 11 kwietnia 2023 roku,

4. Złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej po rejestracji na stronie promocji

5. Zawrze umowę o posiadanie konta osobistego, karty i dostępu do bankowości elektronicznej

6. Jest posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w promocji.

W promocji można wziąć udział tylko jeden raz. Promocja będzie trwała od 14 marca 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

Nagrody w promocji stanowią e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości:

1. Pierwsza nagroda – 100 zł

2. Druga nagroda – 175 zł

3. Trzecia nagroda – 175 zł

Zostaną one przekazane w wiadomości sms na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Można zdobyć tylko jedną pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Łączna maksymalna wartość nagród w promocji dla jednej osoby wynosi 450 złotych.

Nagrody zostaną przyznane każdemu kto:

1. Nagroda Pierwsza

– spełnił wszystkie warunki, złożył wniosek o konto osobiste, zawarł umowę i aktywował kartę

w kwietniu 2023 r. otrzymał min. 1 wpływ na konto osobiste w dowolnej kwocie.

2. Nagroda Druga

– spełnił warunki do otrzymania pierwszej nagrody

w maju 2023 r. otrzymał min. 3 wpływy na konto osobiste – każdy w kwocie min. 100 zł

– wykonał transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł.

3. Nagroda Trzecia

– spełnił warunki do otrzymania drugiej nagrody

w czerwcu 2023 r. otrzymał min. 3 wpływy na konto osobiste – każdy w kwocie min. 100 zł

– wykonał transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 400 zł.

Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody w promocji na osoby trzecie ani nie przysługuje mu prawo wymiany tej nagrody na inną nagrodę.

Skorzystaj z promocji . Zobacz jakie to łatwe.

1. Zarejestruj się w promocji

Uzupełnij formularz rejestracyjny, kliknij w link promocyjny oraz złóż wniosek o otwarcie konta osobistego z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Masz na to czas do 11.04.2023 r.

2. Otwórz konto

Możesz to zrobić w aplikacji Gomobile lub przez internet. Podpisz umowę oraz aktywuj kartę do 24.04.2023 r.

Każdy uczestnik promocji, który spełni warunki do otrzymania nagród, zostanie poinformowany przez organizatora z adresu smakujzycie@promocja.bnpparibas.pl o przyznaniu każdej nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, przy czym:

a) wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana nie później niż do dnia 23.05.2023 r.

b) wiadomość o przyznaniu drugiej nagrody zostanie przesłana nie później niż do dnia 23.06.2023 r.

c) wiadomość o przyznaniu trzeciej nagrody zostanie przesłana nie później niż do dnia 24.07.2023 r.

Nagroda zostaną przekazane do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymasz informację o przyznaniu nagrody.

Wydanie nagród nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagroda w promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych, w systemie bankowości internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych
  • 0 zł wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów banku i planet cash w Polsce niezależnie od wybranej karty
  • możliwość wykonania płatności mobilnych (BLIK, Google Pay, Apple Pay itp.)

Dodaj komentarz