Bonus 450 zł za otwarcie i korzystanie z konta od BNP Paribas

W promocji może wziąć udział każdy, kto łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie ma konta w dniu składania wniosku o konto;

2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ramowej w promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3) dokona zgłoszenia w promocji w okresie od dnia 31 lipca 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 3000 rejestracji w promocji, lecz nie później niż do dnia 21 sierpnia 2023 roku, poprzez:

4) złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej w okresie od dnia 31 lipca 2023 roku do dnia 21 sierpnia 2023 roku z wykorzystaniem Linku promocyjnego,

5) zawrze umowę o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego

6) aktywuje kartę w terminie do dnia 4 września 2023 roku.

Możesz wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

Jak zdobyć premię???

1. Po zarejestrowaniu się w promocji:

złóż wniosek o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej do 21-08-2023.

zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj kartę do 04.09.2023 r.

We wrześniu 2023 r. możesz otrzymać 50 zł poleceniem przelewu na konto osobiste.

2. We wrześniu 2023 r.:

spełnij warunki do otrzymania pierwszej nagrody
wykonaj min. 5 transakcji BLIK

otrzymaj min. 5 wpływów o wartości min. 100 zł każdy

W październiku 2023 r. możesz otrzymać 150 zł poleceniem przelewu na konto osobiste.

3. W październiku 2023 r.:

spełnij warunki do otrzymania pierwszej i drugiej nagrody
wykonaj min. 5 transakcji BLIK

otrzymaj min. 5 wpływów o wartości min. 100 zł każdy

W listopadzie 2023 r. możesz otrzymać 150 zł poleceniem przelewu na konto osobiste.

4. W listopadzie 2023 r.:

spełnij warunki do otrzymania pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody
wykonaj min. 3 transakcje BLIK

otrzymaj min. 3 wpływy o wartości min. 100 zł każdy

W grudniu 2023 r. możesz otrzymać 100 zł poleceniem przelewu na konto osobiste.

Dodaj komentarz