8000 punktów w Bezcennych Chwilach z karta mastercard w banku Pekao SA

W banku Pekao za zarejestrowanie karty w Programie Mastercard Bezcenne Chwile możesz
otrzymać 8000 punktów powitalnych, o równowartości 100 zł, które kolejno możesz
wymienić na nagrody. Promocja trwa do 30 kwietnia 2023 r., a skorzystanie z niej
uwarunkowane jest wyborem karty z wizerunkiem gamingowym. Zasady promocji
podzielone są ze względu na to czy jesteś nowym lub obecnym klientem banku oraz czy do
tej pory uczestniczyłeś w Bezcennych Chwilach, bądź nie.

Zasady promocji:

Nie jesteś klientem Pekao i nie uczestniczysz w programie Bezcenne Chwile

Nie jesteś klientem Pekao i nie rejestrowałeś karty w Bezcennych Chwilach

Jesteś klientem Pekao i nie korzystałeś z Programu Bezcenne Chwile:

  • Do 30 kwietnia 2023 r. zawrzyj umowę o konto i kartę z wizerunkiem ,,dla graczy’’ dla dziecka
  • Do 5 maja 2023 r. zarejestruj nowo nabyta kartę dziecka lub osobistą przypisana do Twojego konta w Bezcennych Chwilach

Jesteś klientem banku Pekao i korzystasz z Mastercard Bezcenne Chwile:

  • Do 30 kwietnia zawrzyj z bankiem umowę o konto i kartę z wizerunkiem ,,dla graczy’’ dla swojego niepełnoletniego dziecka

Dodatkowo dla każdej z wyżej wymienionych sytuacji:

  • W ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do programu, wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę.

Nagrodę otrzymasz do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonałeś warunki promocji. Na zarejestrowanie punktówy w Bezcennych Chwilach będziesz mieć 30 dni. Aby zarejestrowac punkty w promocji należy:

  1. Zalogować się na swoje konto w Bezcennych Chwilach
  2. Wybrać zakładkę „Moje Konto” , następnie „Kody Promocyjne”
  3. Wpisać kod promocyjny i zatwierdzić wybierając pole „Zrealizuj”
  4. Wylogować się z platformy Programu

Po upływie min. 2 dni zaloguj się ponownie i odbierz punkty, które będą ważne w programie przez 6 miesięcy

Transakcja bezgotówkowa – oznacza każdy zakup (transakcję) w złotych polskich dokonywany przez Uczestnika Programu za pomocą Karty z wizerunkiem „dla graczy” bądź innej Karty Partnera niż Karta z wizerunkiem „dla graczy” lub za pomocą PeoPay przy wykorzystaniu płatności zbliżeniowej telefonem z użyciem zarejestrowanej w Programie Karty z wizerunkiem „dla graczy” bądź innej Karty Partnera niż Karta z wizerunkiem „dla graczy” – z wyjątkiem:
– transakcji realizowanych za pośrednictwem BLIK;
– wszelkich transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy);

– operacji przeniesienia sald; transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych;

– transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych;

– zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę;

– innych opłat lub obciążeń;

– wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach);

– transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC :

– (i)4829 – określający internetowe przekazy pieniężne,

– (ii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków),

– (iii) 6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów),

– (iv) 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi),

– (v) 6050 –określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

– (vi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne),

– (vii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty)

oraz

– wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego „SkyCash”) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC; a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika.

Dodatkowe dokumenty:

Regulamin promocji

Dodaj komentarz