6,25% na Lokata Facto bez zakładania konta

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka prostych warunków:

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Wyraź zgody wymagane regulaminem promocjiCo należy zrobić aby osiągnąć oprocentowanie ?

Ważną informacją dla klienta jest że bank BFF Banku nie wymaga posiadania konta osobistego

1. Należy założyć lokatę w Facto zakładasz ją  całkowicie online bez wychodzenia z domu 

2. Należy wypełnić wniosek o lokatę i cieszyć się korzyścią

2. Weryfikację klienta przechodzisz poprzez przelew autoryzacyjny na kwotę 1 zł z konta

4. W Facto otwierasz tzw. rachunek depozytowy jest to techniczny rachunek bezpłatny na potrzeby obsługi lokaty w bankowości internetowej banku

5. Środki przelane od BFF Banku na rachunek depozytowy a następnie z niego uruchamiasz lokatę. Po zakończeniu lokaty możesz przelać środki z rachunku depozytowego na rachunek bankowy, poprzez który autoryzowałeś swoje konto w Facto.

6,25% dla środków od 5 tys. zł do maksymalnie 12 mln zł na jednego klienta

Lokata Facto jest oferowana na okres od 1 miesiąca do 60 miesięcy z oprocentowaniem od 3,5% do nawet 6,25%. Na lokacie można ulokować kwotę od 5 tys. zł do maksymalnie 12 mln zł na jednego klienta. Natomiast gwarancja depozytów obowiązuje do równowartości 100 tys. Euro czyli mniej więcej do 460 tys. zł.

Lokata w skrócie

nazwa lokaty: Lokata Facto

czas promocji:  do odwołania

oprocentowanie: do 6,25% w skali roku

okres depozytu: od 1 do 60 miesięcy

wartość lokaty: min. 5000 zł, max. 12 mln zł

dostępność lokaty: wniosek online

oferta dla: wszystkich klientów

Szczegółowe informacje na BFF Bank S.p.A.