5,5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ING Bank Śląski + do 400 zł za konto osobiste

Oferta specjalna od ING Bank Śląski aby wziać udział należy spełnić warunki :

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobisty

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji

Promocja od ING Bank Śląski 5,5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym

1. W ramach promocji możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe w ING Bank Śląski

2. Konto Oszczędnościowe posiada oprocentowanie wynoszące łącznie 7% przez 3 m-ce od dnia otworzenia konta z promocji, z promocji, która do standardowego oprocentowania 1,5% dorzuca dodatkowe 4%, mogą skorzystać osoby, które :

– w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 11.10.2023 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN:Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver

albo

– w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 1), otwartego przed 11.10.2022 r. i na tym rachunku :
– nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 11.10.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
– miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 11.10.2022 r. do 10.10.2023 r

3. Dotyczy to rachunków Otwarte Konto Oszczędnościowe otwartych do 14 listopada 2023 roku

4. Maksymalna kwota możliwa do ulokowania na oprocentowaniu wynoszącym 5,5% to dokładnie 199999,99 zł

Odsetki standardowe wypłacane będą co miesiąc na koniec każdego miesiąca, natomiast odsetki promocyjne wypłacone zostaną po zakończeniu 3 miesięcznego okresu promocyjnego. W przypadku zamknięcia rachunku przed zakończeniem okresu promocyjnego odsetki dodatkowego przepadają.

Promocja 5,5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym Bonus przez 3 m-ce

1. Otwórz Konto Oszczędnościowe Bonus w ING Banku Śląskim

2. Należy wyrazić niezbędne zgody wymagane w promocji

3. Na Otwartym Koncie Oszczędnościowym Bonus można ulokować maksymalnie 200 tys. zł na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 5,5% pod warunkiem otworzenia konta do 14 listopada 2023 roku

4. Wymagane jest posiadanie konta OKO w PLN

5. Środki wpłacone na rachunek powinny znajdować się tam przez okres trwania umowy czyli 3 miesiące z uwagi na to, że oprocentowanie w wysokości 6% będzie przyznane o ile nie zamkniemy konta OKO Bonus przed terminem wygaśnięcia umowy a na koniec okresu obowiązywania umowy

Jak zdobyć premie 350zł ?

1. Złóż wniosek o konto osobistego ING Banku Śląskiego

2. Dzięki temu możesz zdobyć premię pieniężną w wysokości 250 zł w zamian za założenie Konta z Lwem

3. Za płatności Visa Mobile możesz uzyskać 100 zł

4.  Poza promocją konta osobistego warto skorzystać z promocji konta oszczędnościowego

5. Należy wyrazić zgody wymagane w promocji oraz utrzymać je przez cały okres trwania oferty

To masz za darmo w ING Bank Śląski :

– za prowadzenie konta

– za przelewy przez internet i telefon

– za wypłaty z bankomatów ING oraz Planet Cash

– za pierwszą wypłatę z bankomatów innych banków

– za usługę Cashback

Szczegółowe informacje opłat na ING Bank Śląski