600 zł zwrotu za płatności kartą Citi Simplicity od Citibank + 350 zł premii w gotówce do konta

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji

Jak skorzystać z promocji i uzyskać premie ?

1. W promocji możesz uzyskać premie 600 zł wystarczy że wypełnisz wniosek o kartę kredytową masz na to czas do do 31 stycznia 2024

2.Wymagania banku w celu otrzymania karty kredytowej :

-wiek to minimum 18 lat dochód netto – minimum 1200 zł zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

-w przypadku działalności to min. wiek 18 lat działalność gospodarcza prowadzona min. 2 lata a dochód netto – minimum 2500 zł

3.Wyraź zgody marketingowe wymagane w promocji banku

4.Jeśli już otrzymasz kartę pamiętaj o jej aktywacji w aplikacji Citi Mobile

Jak wygląda premia ?

1.Promocja działa na zasadzie tzw. moneyback czyli zwrotu za zakupy opłacone wydaną w promocji kartą

2.Za każdą płatność kartą Simplicity bank przyzna 5 zł premii w formie zasilenia salda karty. W każdym miesiącu można otrzymać maksymalnie 20 takich zwrotów na łączną sumę 100 zł w całej promocji do zgarnięcia jest łącznie 600 zł

3.Należy realizować płatności wydaną kartą kredytową na dowolną kwotę w każdym z pierwszych sześciu miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową

Jak uzyskać premie 350 zł ?

Skorzystaj z promocji i złóż wniosek o CitiKonto masz na to czas do 9 stycznia 2024 lub do wyczerpania się 4000 wniosków

1.Pierwszą z nagród oferowanych w ramach tej promocji to premia pieniężna w wysokości 25 zł aby ją zdobyć należy wyrazić zgody wymagane w regulaminie promocji oraz nie odwoływać ich jeśli chcesz skorzystać z oferty

2.Drugą nagrodę w wysokości 125 zł otrzymasz jeżeli dokonasz wpłaty na konto w łącznej wysokości minimum 2000 zł w każdym z dwóch kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zostało otwarte konto

3.Trzecia ostatnia z nagród tym razem w wysokości 50 zł miesięcznie można uzyskać 4 takie nagrody zostanie wypłacona, jeżeli w co najmniej jednym z czterech miesięcy kalendarzowych następujących bezpośrednio po miesiącu w którym otwarto konto dokonasz przy użyciu karty min. 3 płatności bezgotówkowe na łączną kwotę min. 100 zł 

Premia będzie przekazywana przez bank w postaci przelewu na rachunek otworzonego CitiKonta nie później jak do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji

To masz za darmo

0 zł za prowadzenie konta 

0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową 

0 zł za wypłaty z bankomatów Citi 

0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile 

Szczegóły opłat możesz zobaczyć na Citibank

Dodaj komentarz