450 zł za otwarcie konta dla siebie i dziecka od mBanku

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Nowymi klientami banku. Nowy klient banku – osoba, która począwszy od 01.01.2020 r. nie była i nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego. Do promocji możesz przystąpić od 01.06.2023 r. do 27.09.2023 r.
miesiące

Jeśli spełnisz warunki promocji możesz otrzymać maksymalnie 450 zł w ciągu 3 miesięcy, w tym:

• Premię za szybki wpływ i transakcje w wysokości 100 zł,

• Premię I za wpływ i transakcje w wysokości 50 zł,

• Premię II za wpływ i transakcje w wysokości 50 zł,

• Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód oraz za spełnienie łącznie wszystkich warunków do otrzymania Premii za szybki Wpływ i Transakcje, Premii I i II za Wpływ i Transakcje, w wysokości 150 zł,

• Bonus za otwarcie eKonta Junior w wysokości 100 zł.

Aby skorzystać z promocji:

1. złóż wniosek o otwarcie eKonta osobistego wraz z wnioskiem o wydanie Karty,

2. zaakceptuj oświadczenia o treści wskazanej w części MOJE OŚWIADCZENIA,

3. zawrzyj indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych

Premię za szybki wpływ i transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz warunki:

– zrobisz wpływ na Twoje eKonto osobiste w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otwarcia,

– zrobisz minimum 8 transakcji. Transakcje wykonasz w miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub w kolejnym miesiącu,

– nie anulujesz tych transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś (np. zwrot towaru).

Premię za szybki wpływ i transakcje otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego.

Premię I/II za Wpływ i Transakcje otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie warunki:

– zrobisz wpływ na Twoje eKonto osobiste odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

– zrobisz minimum 8 transakcji odpowiednio w drugim/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta osobistego,

– transakcji tych nie anulujesz do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je zrobiłeś. Premię otrzymasz do końca trzeciego/czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego,

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

– otworzysz eKonto osobiste przez selfie albo e-dowód,

– spełnisz wszystkie warunki do otrzymania premii za szybki wpływ i transakcje oraz premii I i II za wpływ i transakcje.

Bonus za otwarcie eKonta osobistego przez selfie albo e-dowód otrzymasz do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego ,

Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz, jeżeli łącznie spełnisz warunki:

– otworzysz eKonto osobiste,

– następnie otworzysz eKonto Junior do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu eKonta osobistego. Bonus za otwarcie eKonta Junior otrzymasz do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego.

Dodaj komentarz