420 zł premii i bezpłatne konto to najnowsza promocja BNP Paribas

Promocja “Wspinaj się po okazje” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 10000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do 16.06.2023 r.

Skorzystać może osoba fizyczna:

1. będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

2. posiadająca dowód osobisty,

3. mająca ukończone 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

4. w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie konta osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

5. nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach promocji.

Do 16 czerwca 2023 r.

* zarejestruj swój udział w promocji na stronie internetowej (pamiętaj o ograniczonej puli wniosków), wypełniając formularz.

* zaakceptuj regulamin akcji i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

* złóż wniosek o konto otwarte na Ciebie wraz z wybraną z kartą i usługami bankowości elektronicznej.

Sięgnij po nagrody:


1. Od 27.03.2023 r. do 30.06.2023 r.

– złóż wniosek o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej
– zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj Kartę do 30.06.2023 r.

W miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta

– możesz otrzymać 40 zł przelewem na konto osobiste

2. W kolejnym miesiącu

– wykonaj transakcje BLIK na łączną kwotę min. 200 zł

– wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą

– wykonaj przelew/y na łączną kwotę min. 500 zł

– otrzymaj wpływ/y na łączną kwotę min. 200 zł

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do drugiej nagrody

– Możesz otrzymać 190 zł przelewem na konto osobiste

3. W kolejnym miesiącu:

– wykonaj transakcje BLIK na łączną kwotę min. 200 zł

– wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą

– wykonaj przelew/y na łączną kwotę min. 500 zł

– otrzymaj wpływ/y na łączną kwotę min. 200 zł

W miesiącu następującym po spełnieniu warunków do trzeciej nagrody

– Możesz otrzymać 190 zł przelewem na konto osobiste

Dodaj komentarz