400 zł za aktywność na koncie od Millennium Bank

Kto może wziąć udział w promocji ?

1) Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych

2) Nie posiada i nie posiadała konta w millenium w okresie od 1 stycznia 2020 roku do momentu przystąpienia do promocji

3) Ma polskie obywatelstwo, nadany numer PESEL i legitymuje się polskim dowodem osobistym

4) Nie jest pracownikiem Banku Millennium

5) Posiada zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej

Skorzystasz z promocji, jeśli otworzysz konto Millennium 360° oraz zaakceptujesz regulamin.

Jak otworzyć konto?

Jeśli jesteś już klientem:

a) online z wykorzystaniem weryfikacji tożsamości za pomocą logowania do innego banku

b) w kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem:

a) online z wykorzystaniem weryfikacji tożsamości za pomocą logowania do innego banku, online na selfie, w placówce banku

b) w procesie wnioskowania o pożyczkę gotówkową

W promocji możesz otrzymać dwie premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki:

Pierwszą premię 200 złotych otrzymasz jeśli:

1. Składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych:

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną

b) przez telefon

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących

2. Wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”,

3. nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii,

4. zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji,

5. w ciągu pierwszych 14 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych,

6. do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

7. nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii.

Drugą premię 200 złotych otrzymasz, jeśli:

1. Spełnisz warunki do otrzymania pierwszej premii,

2. W każdym z trzech kolejnych miesięcy po okresie, w którym spełniłeś warunki do otrzymania pierwszej premii:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej,

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,

3. Nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii,

4. Dodatkowo, o ile otworzysz konto online na selfie z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji złożysz wzór podpisu i udostępnisz swój dokument w dowolnej placówce w terminie:

a) do końca maja 2023 roku, jeśli konto otworzysz w styczniu 2023 roku,

b) do końca czerwca 2023 roku, jeśli konto otworzysz w lutym 2023 roku,

c) do końca lipca 2023 roku, jeśli konto otworzysz w marcu 2023 roku.

9. Warunek zasilenia konta nie uwzględnia poleceń przelewu wewnętrznego między Twoimi własnymi rachunkami prowadzonymi przez Millenium Bank.

10. Warunek płatności kartą debetową lub BLIKIEM, nie uwzględnia:

a) wypłat gotówki,

b) transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon,

c) transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych,

d) kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do drugiej premii

0 zł za :
– otwarcie i prowadzenie konta
– przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej
– krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

Jeśli spełnisz prosty warunek za 0 zł masz również:
– obsługa karty do konta lub płatności zbliżeniowych BLIK
– wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą

Dodaj komentarz