2000 zł za konto Przekorzystne Biznes od Pekao SA

Uczestnikiem promocji może zostać klient biznesowy, będący osobą fizyczną prowadzącą lub otwierającą w okresie trwania promocji jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną lub będący rolnikiem indywidualnym, i nie związany z bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Okres przystąpienia do promocji – od 1 lipca 2023 r. do 31 października 2023 r. włącznie.

Zdobądź 2000 premii:

1. Jednorazowo 200 zł za:
połączenie bankowości internetowej z księgowością z Żubrem
pozostawienie połączenia platformy księgowej z bankowością przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych (w ramach promocji)
prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej

2. 600 zł zwrot 3% od kwoty transakcji bezgotówkowych (nie dotyczy polecenia przelewu) na sumę min. 500 zł miesięcznie wykonanych aplikacją PeoPay lub kartą debetową MasterCard wydaną do rachunku. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki (max. 100 zł miesięcznie).

3. Do 600 zł za umowę o terminal płatniczy i transakcje na min. 1000 zł miesięcznie z terminala POS na konto Przekorzystne Biznes (100 zł miesięcznie).

4. 600 zł za zawarcie pierwszej umowy o :

kredyt/pożyczkę z gwarancją
leasing z Pekao Leasing
faktoring z Pekao Faktoring

Szczegóły konta:

1. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

2. 0 zł za korzystanie 24/7 z wpłatomatów Pekao S.A.

3. 0 zł za wpłaty do sumy 100 000 zł miesięcznie

4. 0,2% wpłacanej kwoty za wpłaty powyżej 100 000 zł w danymokresie rozliczeniowym

5. 0 zł za przelewy mobilne Elixir z Konta Przekorzystnego Biznes

Dodaj komentarz