1900 zł premii pieniężnej za firmowe BIZnest Konto w Nest Bank + 700 w bonie Allegro + 400 zł premii za terminal

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka warunków

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2.masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3.  z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadały konta firmowego w Nest Bank od dnia 1 stycznia 2021 roku lub w momencie trwania promocji

4. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji 

Promocja pod tytułem „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” dzięki której zyskasz premie 1200 zł

1. Złóż wniosek o BIZnest Konto wraz z kartą

2. Kolejny krok to wykonanie przelewu autoryzacyjnego lub oczekiwanie na kuriera który przywiezie umowę do podpisu lub można wskazać konkretna placówkę banku w której podpiszesz dokumenty

3. Umowę należy podpisać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku

4. Pamiętaj aby wyrazić zgody wymagane w regulaminie promocji 

Premia 300zł będzie wypłacana w sześciu transzach po 50 zł w zamian za spełnienie warunków

50 zł jednorazowo w przypadku, gdy wykonasz min. 1 płatność kartą najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta firmowego

– po 50 zł za pięć kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po spełnieniu warunku wyżej , w którym zapewnisz wpływy na konto firmowe w kwocie nie niższej niż 5000 zł oraz dokonasz terminowej płatności pełnej składki do ZUS lub płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego US oraz wykonasz min. 3 dowolne transakcje spośród :

– Płatność BLIK

-Operacja Kartą

-przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami

Jak zdobyć premie 700 zł ?

Premia w wysokości 700 zł to premia za kredyt przysługuje gdy zawrze się z bankiem umowę o Kredyt Firmowy najpóźniej w ciągu 180 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o konto

Zdobądź premie 300 zł

Premia w wysokości do 300 zł przysługuje za utrzymania salda na rachunku nagroda ta przysługuje gdy zapewni się w pełnym miesiącu kalendarzowym Średnie Saldo na koncie firmowym w wysokości co najmniej 50 000 zł, premię za saldo w wysokości 50 zł miesięcznie można otrzymać maksymalnie za 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta, czyli łącznie nie więcej niż 300 zł

Jak zdobyć 600 premii ?

1. Premia 600 za wymianę walut, taką nagrodę można nabyć jeżeli w pełnym miesiącu kalendarzowym wykonamy przewalutowanie pomiędzy swoimi Rachunkami Płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę 10000 euro. za każdy miesiąc, w którym zostanie spełniony ten warunek bank wypłaci premię 50 zł.

2. Można otrzymać premię maksymalnie za 12 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta, czyli łącznie nie więcej niż 600 zł

3. Wypłata premii pieniężnej przez bank nastąpi na konto firmowe w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, za który została naliczona

4. Spełnij warunki wymagane w regulaminie promocji i udziel wymaganych zgód

Jak zdobyć premie 400 zł ?

1. Należy złożyć wniosek o BIZnest Konto wraz z terminalem płatniczym

2. Zawrzeć umowę o terminal

3. Wyrazić zgody marketingowej wymagane w promocji

4. Należy wskazać rachunek firmowy w umowie o terminala do otrzymywania rozliczeń

Wysokość premii uzależniona jest od obrotu na terminalu :

100 zł za obrót 5 000 zł – 7 999,99 zł

200 zł za obrót 8 000 zł – 9 999,99 zł

300 zł za obrót 10 000 zł – 14 999,99 zł

400 zł za obrót 15 000 zł i więcej

Po spełnieniu warunków promocji do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala zostanie wypłacona premia od 100 do 400 zł na konto firmowe otworzone w promocji

Premia 700 zł do Allegro za założenie konta firmowego na platformie Allegro

1. zarejestruj się na stronie Allegro jako nowe Konto Firma

2. Pamiętaj o wykorzystaniu linku otrzymanego z Nest Banku 

3. Następnie w okresie trwania promocji czyli do 31 stycznia 2024 roku lub wyczerpania się puli nagród wynoszącej 50 tys. zł wystaw na swoim koncie firmowym Allegro przynajmniej jedną ofertę sprzedaży

4. Przekazania nagrody w postaci Karty Podarunkowej Allegro będzie możliwe po upływie 7 dni roboczych od spełnienia warunków promocji Kod na Kartę Podarunkową w formie elektronicznej zostanie przekazany na adres e-mail, podany do wiadomości Allegro

BIZnest Konto to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Nest Bank

Dodaj komentarz