150 zł za otworzenie konta dla dziecka + 8% na rachunku oszczędnościowym mój skarb

Konto Przekorzystne dla Młodych przeznaczone jest dla osób w wieku poniżej 26 lat, natomiast w promocji tej mogą wziąć udział dzieci w wieku do 18 roku życia.

Otwierając Konto Przekorzystne dla Młodych otrzymujesz za 0 zł:

 • prowadzenie rachunku
 • obsługę karty do konta
 • wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą kartą do konta
 • przewalutowanie przy płatności i wypłatach z bankomatów za granicą
 • dostęp do aplikacji PeoPay
 • przelewy krajowe

Dla kogo jest promocja?

Aby móc skorzystać z promocji rodzic musi posiadać konto osobiste w Pekao, a jeżeli nie posiada konta to może je założyć dodatkowo zbierając bonusy dla siebie. Natomiast dziecko, dla którego jest otwierane konto musi być osobą fizyczną, z polskim obywatelstwem, która mieszka na terenie Polski i nie ukończyła 18 lat.

Warunki promocji promocji zależne od wieku twojego dziecka:

 1. Do 15 marca 2023 r. zawrzyj umowę z bankiem Pekao:
 • dla dziecka w wieku poniżej 6 lat: o Konto Przekorzystne dla Młodych i rachunek oszczędnościowy Mój Skarb (jeżeli wcześniej nie posiadało takiego)
 • dla dziecka w wieku 6-12 lat: o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne dla Młodych, Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb oraz aplikacja mobilna PeoPay KIDS)
 • dla dziecka w wieku 13-17 lat: o Konto Przekorzystne z kartą Mastercard Debit FX i aplikacją PeoPay
 1. Złóż wszystkie niezbędne oświadczenia w imieniu Twojego dziecka, jeżeli jest w wieku poniżej 13 roku życia. Natomiast jeżeli ma więcej niż 13 lat, musi zrobić to samodzielnie

🎁 Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki na nowo otwarte Konto Przekorzystne dla Młodych zostanie wypłacona premia 50 zł do 30 kwietnia 2023 r.

 1. Dodatkowo, aby uzyskać 100 zł i otrzymać łącznie tytułowe 150 zł należy:
 • W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia: dopilnować, aby saldo w dniu 15 kwietnia 2023 r. na Koncie Przekorzystnym dla Młodych lub rachunku oszczędnościowym Mój Skarb było wyższe niż 200 zł.
 • Jeżeli dziecko ma 13-17 lat: musi ono do 15 kwietnia 2023 r. wykonać min. 5 transakcji razy kartą do konta lub BLIKiem, które nie mogą zostać zwrócone lub anulowane

Weryfikacja salda na koncie dziecka liczona jest na podstawie tego kiedy został otworzony rachunek oszczędnościowy Mój Skarb

,, Jeśli w momencie przystąpienia do Promocji:

nie miałeś Rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, a zostanie on otwarty dla Ciebie w dniu przystąpienia do Promocji razem z Kontem Przekorzystnym dla młodych, weźmiemy pod uwagę salda obu tych rachunków.

miałeś już Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i w trakcie trwania Promocji nie został dla Ciebie otwarty kolejny taki rachunek, weryfikacja salda będzie dotyczyła Twojego Rachunku oszczędnościowym Mój Skarb otwartego przed przystąpieniem do Promocji oraz Twojego Konta Przekorzystnego dla młodych.

miałeś już Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i w trakcie trwania Promocji został dla Ciebie otwarty kolejny taki rachunek, weryfikacja salda będzie dotyczyła nowo otwartego Rachunku oszczędnościowego Mój Skarb oraz Twojego Konta

Przekorzystnego dla młodych.’’

Dodatkowo za otworzenie w trakcie trwania powyższej promocji rachunku oszczędnościowego Mój Skarb otrzymasz 8% w skali roku przez 6 miesięcy dla kwot do 5000 zł. Natomiast kwoty powyżej 5000 zł zostaną objęte oprocentowaniem 2%.

Dodatkowe dokumenty:

Regulamin promocji

Dodaj komentarz