Premia 200 zł na zakupy w Allegro za założenie PKO Konta dla Młodych w PKO BP

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie te warunki :

1. jesteś osobą fizyczną

2. masz pełną zdolność do czynności prawnych dotyczy PKO Konta dla Młodych

3. w okresie od 1 stycznia 2022 roku nie posiadała rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO BP 

4. możesz otworzyć PKO Konto dla Młodych dla osób w wieku 13 do 17 lat w przypadku konta dla osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie konta w PKO BP przez rodzica czy też opiekuna prawnego

Nagroda to 200 zł premii od PKO BP

Aby otrzymać premie o wartości 200 zł na zakupy w Allegro należy w terminie do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania się limitu 2000 sztuk nagród

1. Następnie w każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta dokonać minimum 5 płatności bezgotówkowych wydaną do konta kartą lub płatności z użyciem BLIK

2. Nie potrzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków typu wpływ na konto wystarczy sama umowa o konto, wyrażenie wymienionych zgód i wymienione wyżej operacje kartą oraz BLIK

3. Pamiętaj że pula nagród to 2000 sztuk zatem warto się pospieszyć

4. Pamiętaj by do dnia wydania nagrody posiadać aktywne konto wraz z kartą oraz mieć nadal wyrażone zgody wymagane w promocji

INFORMACJE ZWIĄZANE Z KONTEM

PKO Konto dla Młodych jest kontem darmowym przeznaczonym dla osób do 26 lat prowadzenie konta jest za 0 zł nie musisz zatem martwić się o jakieś wymagane wpływy na konto dla zwolnienia z opłaty karta jest darmowa po wykonaniu min. 4 płatności bezgotówkowych kartą lub BLIK w danym okresie rozliczeniowym w przeciwnym razie opłata wynosi 5 zł miesięcznie

Prowadzenie konta za 0zł

Przelew wewnętrzny za 0zł

Przelew na telefon BLIK za 0zł

Obsługa karty za 0zł

Szczegóły o opłatach na stronie PKO BP