Konto Millennium 360° z premią 400 zł i oszczędnościowe 7,5%

Promocja „400 zł w wakacyjnej promocji konta Millennium 360°” trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku lub do czasu otwarcia 15 000 kont w okresie promocji. Jeśli limit kont wyczerpie się przed 31 lipca 2023 roku bank zamieści informację o zakończeniu promocji na swojej stronie.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

1) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie masz jeszcze konta w Millennium banku i nie miałeś od 1 stycznia 2020 roku do momentu przystąpienia do promocji,

3) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym,

4) nie jesteś pracownikiem banku,

5) posiadasz zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej.Jak zyskać 400 zł z kontem Millennium 360°?
1. Załóż konto Millennium 360° online z kartą debetową i wyraź zgody wymagane regulaminem promocji
2. Pobierz aplikację mobilną Banku Millennium i zaloguj się do niej przynajmniej raz w terminie wskazanym w regulaminie promocji
3. Zasil konto kwotą min. 1000 zł w ciągu 14 dni od jego założenia
4. Zapłać kartą do konta lub BLIKIEM przynajmniej 5 razy na łączną sumę min. 360 zł w terminie wskazanym w regulaminie promocji

Po spełnieniu wszystkich warunków na Twoje konto wpłynie 100 zł!

Następnie:

W każdym z 3 kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

1. Zasil konto kwotą min. 1000 zł

2. Przynajmniej 5 razy zapłać kartą do konta lub BLIKIEM na łączną sumę min. 360 zł

3. Minimum raz zaloguj się do aplikacji mobilnej

4. Dodatkowo poza powyższymi warunkami nie odwołuj udzielonych zgód oraz nie zamykaj konta osobistego.

300 zł zasili Twoje konto!

Szczegóły konta:

0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

0 zł za przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej

0 zł krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

darmowa obsługa karty do konta lub płatności zbliżeniowych BLIK, jeślizapłacisz kartą lub BLIKIEM przynajmniej 5 razy w miesiącu

bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą pod warunkiem, że zapłacisz kartą lub BLIKIEM przynajmniej 5 razy w miesiącu

Z kontem osobistym otwierasz Konto Oszczędnościowe Profit, z którym możesz zyskać:

1. do 7,5% w skali roku przez 91 dni dla nowych środków do 200 000 zł

2. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

3. 0 zł za pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym

Nowe środki to środki przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania sald, czyli po 12.05.2023 r..

oprocentowanie 7,5% zostanie naliczone, jeśli klient w miesiącu kalendarzowym wykona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą / Blikiem; przy braku spełnienia tego warunku oprocentowanie wyniesie 5,5%