200 zł na zalando od PKO BP z Kontem Pierwszym lub dla Młodych

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie te warunki:

1) jesteś osobą fizyczną,

2) jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

3) masz pełną zdolność do czynności prawnych (dotyczy PKO Konta dla Młodych) lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy PKO Konta Pierwszego),

4) masz adres zamieszkania w Polsce,

5) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 3 kwietnia 2023 r. włącznie bank nie prowadził dla Ciebie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (z wyłączeniem kont Inteligo oraz konta SKO),

6) przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) zarejestruje Cię w promocji i tym samym wyrazi zgodę na Twój udział w promocji (dotyczy PKO Konta Pierwszego).

Okres promocji: promocja trwa od 4 kwietnia 2023 do 31 maja 2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród.

Nagroda to:

1. jeden kod elektroniczny do wykorzystania na portalu Zalando.pl lub przez aplikację mobilną Zalando o łącznej wartości 200 zł (brutto).

2. Kody są ważne bezterminowo.

3. Pula nagród w promocji jest ograniczona i wynosi 2 700 szt.

4. Prawa do nagrody nie możesz przenieść na kogoś innego

5. Nie możesz wymienić nagrody na inne rzeczy lub pieniądze.

6. Jeśli Twoje konto w czasie trwania promocji lub okresie wydawania nagród automatycznie przekształci się z PKO Konta dla Młodych (po ukończeniu 26 lat) na PKO Konto za Zero, to przysługiwać Ci będzie nagroda w promocji.

Kod elektroniczny może być używany tyle razy, aż wydasz jego łączną kwotę. Jeśli wartość Twojego koszyka jest wyższa od wartości kodu, opłać różnicę ceny dostępną płatnością online. Kodem nie można opłacić kosztów przesyłki. Przed zakupem przy użyciu kodu zapoznaj się z zasadami jego wykorzystania na stronie www.zalando.pl.

Jak zdobyć nagrodę? W okresie promocji spełnij te warunki:

1) otwórz PKO Konto dla Młodych z kartą lub PKO Konto Pierwsze z kartą

2) wyraź zgodę na marketing elektroniczny

3) zarejestruj się w promocji na stronie pkobp.pl/lp/k/bankuj-na-luzie jeśli masz PKO Konto Pierwsze, rejestracji dokonuje i wyraża zgodę na udział w promocji przedstawiciel ustawowy

4) W każdym z 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych po miesiącu, w którym otworzyłeś konto wraz z kartą zrób minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM,

5) Do łącznej liczby transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM nie wliczamy transakcji w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.

6) Jeśli w którymś z tych 2 miesięcy po otwarciu konta nie spełnisz warunków promocji, nie dostaniesz nagrody

Możesz skorzystać z promocji tylko jeden raz, niezależnie od liczby otwartych kont wraz z kartą. Kod elektroniczny zostanie wydany:

a) do 31 lipca 2023 r. dla konta otwartego w kwietniu,

b) do 31 sierpnia 2023 r. dla konta otwartego w maju.

Kod elektroniczny uprawniający do odbioru nagrody otrzymasz w iPKO oraz IKO.

Nagroda zostanie przyznana po spełnieniu wszystkich warunków promocji oraz jeśli do dnia wydania nagrody:

a) nie zamkniesz konta ani nie zrezygnujesz z karty,

b) nie odwołasz zgody marketingowej.

Jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej, bank zakończy promocję i poinformuje o tym na stronie pkobp.pl/lp/k/bankuj-na-luzie