VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe

Oprocentowanie – 8 %

Wysokość depozytu – do 400 000 zł

Okres depozytu – 92 dni

Kapitalizacja odsetek – miesięczna

W aktualnej promocji VeloBanku “Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” trwającej do 6 kwietnia 2023 r., otrzymamy podwyższone oprocentowanie do 8% w skali roku na nowe środki do 400 tys. zł. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać przez 92 dni od daty wpłaty pierwszych nowych środków. Aby skorzystać z promocji nie musisz posiadać konta osobistego

Kto może skorzystać z promocji?

Zarówno nowi jak i obecni klienci banku, którzy wyrażą wszelkie niezbędne zgody marketingowe oraz braku sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z promocji wykluczeni są uczestnicy poprzednich edycji promocji, któremu okres naliczania oprocentowania zakończy się między 10 marca a 6 kwietnia 2023 r. Ponadto promocyjnym oprocentowaniem nie są objęte konta wspólne, a dodanie współposiadacza do EKO w okresie trwania promocji pozbawia prawa do ponownego skorzystania z oferty.

Ważne! Promocja obejmuje tylko jedno konto oszczędnościowe (osoby posiadające więcej niż jedno konto otrzymają promocyjne oprocentowanie na najstarszym koncie). W promocji nie biorą udziału konta wspólne, a jeżeli uczestnik w trakcie trwania promocji doda współposiadacza do konta, straci promocyjne oprocentowanie oraz możliwość kolejnego przystąpienia do promocji

Czym są nowe środki?

To środki, które zostaną wpłacone po 7 marca 2023 r. i stanowić będą nadwyżkę ponad saldo na produktach depozytowych, których uczestnik promocji jest posiadaczem lub współposiadaczem, ustalone w dniu 7 marca 2023 r.

Oprocentowanie poza ofertą na nowe środki wynosi:

  • 1,5% do 100 tys. zł
  • 3% dla nadwyżki ponad 100 tys. zł do 400 tys. zł
  • 6% dla nadwyżki ponad 400 tys. zł do 1 mln zł
  • Nadwyżka ponad 1 mln zł nie jest oprocentowana

Dodatkowe dokumenty

Regulamin promocji

Tabela opłat i prowizji

Tabela oprocentowania