Lokata na nowe środki – 7,5% w skali roku na 2 miesiące od VeloBanku

Lokata na Nowe Środki (edycja 6/2023) to:

1. 2-miesięczna lokata z oprocentowaniem promocyjnym wynoszącym w skali 7.5 % roku lub

2. 3-miesięczna lokata z oprocentowaniem promocyjnym wynoszącym 7.0 % w skali roku lub

3. 6-miesięczna lokata z oprocentowaniem promocyjnym wynoszącym 6.5 % w skali roku.

Możesz przystąpić do promocji od 19.05.2023 r. do 12.06.2023 r. Przystąpisz, jeśli:

jesteś osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych

zawrzesz z bankiem umowę lokaty lub złożysz wniosek o lokatę w kanałach zdalnych lub na www.velobank.pl

spełnisz kilka prostych warunków, które opiszę poniżej

Wystarczy, że:

1. zapewnisz wpływ środków na wskazany przez bank rachunek

2. wpłacisz na lokatę nowe środki – z uwzględnieniem minimalnej i maksymalnej kwoty lokaty, która wynosi odpowiednio 5.000 PLN i 150.000 PLN,

3. masz udzielone lub wyrazisz zgody marketingowe.

4. jeśli chcesz założyć lokatę wspólną – to wystarczy, że Ty masz udzielone lub wyrazisz zgody marketingowe.

5. jeśli w trakcie trwania lokaty: wycofasz zgody marketingowe, złożysz sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego bank nie zmieni oprocentowania Twojej lokaty.

Jakie będzie oprocentowanie Twojej lokaty ?

Jeśli przystąpisz do promocji, uzyskasz oprocentowanie promocyjne lokaty w skali roku w wysokości:

dla okresu umownego 2 miesiące– 7,5%,

dla okresu umownego 3 miesiące– 7%,

dla okresu umownego 6 miesięcy– 6,5%.

Szczegóły :

1. kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty.

2. na lokacie możesz ulokować wyłącznie nowe środki tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych w banku.

3. możesz założyć maksymalnie 3 lokaty z oprocentowaniem promocyjnym

4. jeżeli masz lokatę odnawialną, po upływie okresu promocyjnego oprocentowanie lokaty będzie zgodne z tabelą oprocentowania lokat terminowych.

5. Promocja trwa do 12.06.2023 r.

Dodaj komentarz