Elastyczne konto oszczędnościowe do 8% w skali roku od VeloBanku

1. Możesz przystąpić do oferty od 7.04.2023 r. do 1.06.2023 r. .

2. Dzięki ofercie możesz podwyższyć oprocentowanie na EKO przez 92 dni.

3. Oprocentowanie promocyjne naliczane jest tylko dla okrelonej kwoty nowych środków na Twoim EKO.

Jakie warunki łącznie musisz spełnić, aby przystąpić do oferty i z niej korzystać???

W trakcie trwania oferty:

1) otwórz indywidualne EKO,

2) udziel zgód marketingowych

3) wpłać nowe środki na Twoje EKO

Wpływ wyłącznie odsetek od produktów depozytowych nie skutkuje przystąpieniem do oferty.

Kiedy bank wyliczy nowe środki na EKO?

Stan nowych środków na Twoim EKO wyliczany jest codziennie na koniec dnia, przez cały okres trwania oferty. Jeśli w danym dniu nie masz nowych środków, nie naliczy się za ten dzień oprocentowania promocyjnego.

Jakie będzie oprocentowanie Twojego EKO w okresie trwania oferty i po jej zakończeniu?

Oprocentowanie promocyjne zależy od kwoty nowych środków, które ulokujesz na swoim EKO i będzie wynosić :

1) 8,0% w skali roku dla kwoty do 200 tys. zł

2) 6,0% w skali roku dla nadwyżki ponad kwot 200 tys. zł do kwoty 400 tys. zł.

Pozostałe środki są oprocentowane według oprocentowania podstawowego zgodnie z tabelą oprocentowania.

Kiedy zakończy się okres trwania oferty, wszystkie środki znajdujące się na Twoim EKO będą oprocentowane według oprocentowania podstawowego, chyba że korzystasz z innej oferty.

Kiedy i jak otrzymasz odsetki?

Odsetki otrzymasz na Twoje EKO na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

1. Jeżeli w okresie trwania oferty ponownie udzielisz zgód marketingowych i wycofasz sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bank podwyższy oprocentowanie na EKO od dnia ponownego udzielenia zgód marketingowych i wycofania sprzeciwu.

2. Z oferty możesz skorzystać tylko raz.

3. Z oferty nie możesz skorzystać, jeżeli w okresie od 7.04.2023 r. do 1.06.2023 r. zakończył się na Twoim EKO okres trwania wcześniejszych edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”.

4. Nie możesz korzystać z więcej niż jednej edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” jednocześnie.

5. Oferta nie łączy się z poprzednimi edycjami Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”.

Dodaj komentarz