9,5% na koncie oszczędnościowym z „Mocnym Trio” od Citi Banku

Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki promocji. Promocja obowiązuje od 16 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2023 roku. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej prowadzonej na stronie internetowej oraz we wszystkich oddziałach Citi Handlowy i do osiągnięcia liczby 2000 uczestników. O wyczerpaniu liczby uczestników bank poinformuje na stronie internetowej.

Z Oferty wyłączone są:

osoby, które po dniu 31 grudnia 2020 roku posiadały w banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy dotyczy również wszystkich współposiadaczy,

osoby, które po dniu 31 grudnia 2020 posiadały w banku główną kartę kredytową,

osoby ze statusem dewizowym nierezydenta,

obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające ,,pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jak otrzymać 9,5% na Koncie Oszczędnościowym ?

1. Złóż wniosek o Kartę Kredytową Citi Simplicity. Dostarcz dokumenty dochodowe

2. Otwórz konto osobiste CitiKonto z kartą debetową oraz konto oszczędnościowe

3. Otrzymaj promocyjne oprocentowanie w wysokości 9,5% na koncie oszczędnościowym. Wystarczy, że w każdym z 4 kolejnych miesięcy po zawarciu umowy będziesz dokonywał płatności kartą kredytową na kwotę minimum 1000 zł miesięcznie, a na swoim koncie osobistym zapewnisz wpływ w wysokości minimum 2000 zł miesięcznie.

Nagroda w ramach tej oferty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym w PLN, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bank jako płatnik podatku jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa.

Dodaj komentarz