10% zwrotu za zakupy kartą, telefonem lub blikiem, aż do 600 zł od VeloBanku

Możesz wziąć udział w promocji jeśli:

1) masz ukończone 18 lat,

2) masz pełną zdolność do czynności prawnych,

3) jesteś rezydentem,

4) nie jesteś pracownikiem banku ani placówki franczyzowej banku,

5) nie miałeś oraz współwłaściciel nie miał (jeśli chcesz założyć konto wspólne) konta osobistego od 31.10.2022 r. do dnia, w którym przystąpisz do promocji.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli jesteś nowym klientem od 1.04.2023 r. do 31.08.2023 r .

0 zł za prowadzenie konta oraz:

  • wpłaty i wypłaty z bankomatów BLIKIEM
  • wypłaty z bankomatów Planet Cash w Polsce i w całej Unii Europejskiej
  • przelewy krajowe w bankowości internetowej i mobilnej
  • przelewy wewnętrzne z VeloSkarbonki w bankowości internetowej i mobilnej

Wystarczy, że zapłacisz 5 razy w miesiącu kartą, telefonem lub BLIKIEM, a nie zapłacisz za:

  • obsługę karty do konta
  • wypłaty kartą w Polsce z bankomatów innych niż Planet Cash.

Jak zdobyć 600 zł?

1) utrzymaj zgody marketingowe i nie zgłaszaj sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji do dnia przekazania nagrody (w przypadku kont wspólnych warunek dotyczy każdego z posiadaczy),

2) w dniu przyznania nagrody musisz mieć VeloKonto i VeloSkarbonkę (umowy nie mogą być w okresie wypowiedzenia).

3) Nagrodę otrzymasz za maksymalnie jedno VeloKonto. Jeśli masz więcej niż jedno VeloKonto, promocja obejmie Twoje najwcześniej założone VeloKonto.

Nagrodą jest zwrot kwoty równej 10% wartości transakcji bezgotówkowych na VeloKoncie, które zrobisz – kartą do konta lub BLIKIEM (z wyłączeniem Przelewu na telefon BLIK) w okresie trwania promocji.

Nagrodę otrzymasz na VeloSkarbonkę maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania na VeloKoncie transakcji, które zrobiłeś w okresie trwania promocji.

Skorzystaj też na innych promocjach:

Oszczędzaj na 8% w ofercie „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” przez 92 dni.

Możesz przystąpić do oferty od 18.07.2023 r. do 20.08.2023 r.

Jakie warunki łącznie musisz spełnić, aby przystąpić do oferty i z niej korzystać?

1) masz indywidualne EKO,

2) masz udzielone zgody marketingowe, i po spełnieniu tych warunków wpłacisz nowe środki na Twoje EKO.

Kiedy bank wyliczy nowe środki na EKO?

Stan nowych środków na Twoim EKO bank wylicza codziennie na koniec dnia, przez cały okres trwania oferty. Jeżeli w danym dniu nie masz nowych środków, nie nalicza się za ten dzień oprocentowania promocyjnego.

Jakie będzie oprocentowanie Twojego EKO w okresie trwania oferty i po jej zakończeniu?

Oprocentowanie promocyjne zależy od kwoty nowych środków, którą ulokujesz na swoim EKO i będzie wynosić:

1) 8,0% w skali roku dla kwoty do 300 tys. zł

2) 6,0% w skali roku dla nadwyżki ponad kwotę 300 tys. zł do kwoty 400 tys. zł.

Pozostałe środki są oprocentowane według oprocentowania podstawowego zgodnie z tabelą oprocentowania. Kiedy zakończy się okres trwania oferty, wszystkie środki znajdujące się na Twoim EKO będą oprocentowane według oprocentowania podstawowego, chyba że korzystasz z innej oferty.

Kiedy i jak otrzymasz odsetki?

Odsetki otrzymasz na Twoje EKO na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

Dodaj komentarz